14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 101

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 101

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§101 Mellembalance
§ 93 finder tilsvarende anvendelse på fonden.

•••

Stk. 2 Selskabslovens § 239 finder tilsvarende anvendelse på de deltagende datterselskaber.

•••
profile photo
Profilside