14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Erhvervsfondsloven § 39

Uddrag fra forarbejderne til erhvervsfondsloven § 39:

Til § 39
Den foreslåede bestemmelse fastsætter, at medlemmer af ledelsen skal være myndige, og medlemmerne må ikke være under værgemål eller samværgemål efter værgemålsloven. Forslaget svarer til den gældende § 13, 1. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde. Der tilsigtes ingen ændringer i forhold til den gældende retstilstand.Der er foreslået en sproglig præ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.