14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 26

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Stiftere
En erhvervsdrivende fond kan stiftes af en eller flere stiftere.

•••

Stk. 2 En stifter må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

•••

Stk. 3 Hvis en stifter er en fysisk person, skal personen være myndig og må ikke være under værgemål efter § 5 i værgemålsloven eller under samværgemål efter § 7 i værgemålsloven.

•••

Stk. 4 Hvis stifter er en juridisk person, skal denne være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager.

•••
profile photo
Profilside