14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 2

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 En fond anses efter denne lov for erhvervsdrivende, hvis den

  • 1) overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser el.lign., for hvilke den normalt modtager vederlag,

  • 2) udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller

  • 3) har den i selskabslovens § 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed.

•••

Stk. 2 En fond anses dog ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed, fonden udøver eller har den i stk. 1, nr. 3, anførte forbindelse med, er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvornår fondes erhvervsdrift anses for begrænset eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens formue. Bekendtgørelse om begrænset erhvervsdrift

•••
profile photo
Profilside