14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Erhvervsfondsloven § 125

Lov om erhvervsdrivende fonde paragraf 125

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af erhvervsfondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 984 af 20. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§125 Ophører en erhvervsdrivende fond med at være omfattet af denne lov, skal det registreres eller anmeldes til registrering, jf. § 12, stk. 1. Som bilag til registreringen eller anmeldelsen skal vedlægges en redegørelse fra bestyrelsen, der begrunder, hvorfor fonden ikke længere vurderes at være omfattet af denne lov.

•••

Stk. 2 Når en fond ikke længere er omfattet af denne lov, slettes fonden af registeret for erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen underretter Civilstyrelsen herom.

•••
profile photo
Profilside