Erhvervelsesbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af erhvervelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse EF-statsborgere og EF-selskaber samt visse personer og selskaber fra lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Bekendtgørelse nr. 764 af 18. september 1995

§ 3

Bestemmelserne i § 1 og § 2 gælder kun ved erhvervelse af ejendomme,

  • 1) der skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller

  • 2) hvor erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.