Bøger, som nævner Epidemiloven - træder i kraft den 1. marts 2021 § 26

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Forsamlings- og opholdsforbud, afspærring og medicinske foranstaltninger over for flere personer

- Side 103 -

I epidemilovens §§ 24-26 og § 28 er der fastsat hjemmel til at foretage en række indgreb i borgernes bevægelses- og opholdsfrihed. Sammenlignet med de tidligere epidemilove ligger beføjelsen til at indføre foranstaltningerne ik-

Læs på Jurabibliotek