Forarbejder til Epidemiloven   - træder i kraft den 1. marts 2021 § 13