14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Epidemiloven  - loven ophæves den 1. marts 2021, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 208 af 17/3 2020 § 1

Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af epidemiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1444 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Med henblik på at hindre,

  • 1) at de i § 2 nævnte smitsomme og andre overførbare sygdomme udbredes her i landet, og

  • 2) at smitte fra disse sygdomme føres ind i landet eller herfra til andre lande, kan sundheds- og ældreministeren iværksætte de foranstaltninger, der er nævnt i eller fastsat i medfør af reglerne i kapitel 3 og 4.

•••

Stk. 2 Sundheds- og ældreministeren kan bemyndige andre myndigheder, herunder de epidemikommissioner, der er nævnt i kapitel 2, til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, og iagttage de pligter, der påhviler ministeren. Bekendtgørelse om bemyndigelse af sundheds- og ældreministerens beføjelser og pligter efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til andre myndigheder Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) Bekendtgørelse om delegation til Sundhedsstyrelsen af sundheds- og ældreministerens beføjelser til at fastsætte nærmere regler om fysiske og juridiske personers oplysningsforpligtelser og behandling af personoplysninger og prøvesvar fra COVID-19 test Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga samt om afvikling af finalekampen i Sydbank Pokalen som led i håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme på transportområdet Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19 Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)

•••
profile photo
Profilside