Emballageafgiftsloven § 5

Denne konsoliderede version af emballageafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Lov nr. 634 af 21. december 1977, jf.
lovbekendtgørelse nr. 600 af 05. maj 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 61 af 28. januar 2020, lov nr. 168 af 29. februar 2020, lov nr. 2226 af 29. december 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021 og lov nr. 288 af 07. marts 2022

§ 5

I den afgiftspligtige mængde, opgjort efter § 4, stk. 1, fradrages:

  • 1. Varer, der leveres til en anden oplagshaver efter § 3 a,

  • 2. varer, der leveres til udlandet,

  • 3. varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand, brækage eller lignende,

  • 4. varer, hvoraf der tidligere er betalt afgift,

  • 5. varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften, og

  • 6. varer, der afsættes til afgiftsfrit formål, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1 i den afgiftspligtige mængde.