Emballageafgiftsloven § 1

Denne konsoliderede version af emballageafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Lov nr. 634 af 21. december 1977, jf.
lovbekendtgørelse nr. 600 af 05. maj 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 61 af 28. januar 2020, lov nr. 168 af 29. februar 2020, lov nr. 2226 af 29. december 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021 og lov nr. 288 af 07. marts 2022

§ 1

Der svares afgift til statskassen af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 l til følgende varer:

 • 1) Opdelt i følgende varegrupper:

  • a) Spiritus henhørende under position 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

  • b) Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i EU's kombinerede nomenklatur, jf. dog nr. 2.

  • c) Frugtvin henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på over 10 pct. vol., jf. dog nr. 2. Endvidere færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt.

 • 2) Opdelt i følgende varegrupper:

  • a) Øl henhørende under position 2203 i EU's kombinerede nomenklatur.

  • b) Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.

  • c) Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

  • d) Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

  • e) Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.

Stk. 2 Emballager, der er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem, jf. bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, er fritaget for afgift. Fritagelsen gælder ikke for emballager, der har fået dispensation fra at være omfattet af pant- og retursystemet.