14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Elsikkerhedsloven § 31

Lov om sikkerhed for elektriske anlæg og elektriske installationer (elsikkerhedsloven) paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af elsikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 26 af 10. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at forskrifter udstedt i medfør af denne lov, som indeholder krav til virksomheder, elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel m.v., og tekniske specifikationer, der henvises til i sådanne forskrifter, ikke indføres i Lovtidende.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvordan oplysning om indholdet af de forskrifter og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, offentliggøres.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at tekniske specifikationer, som ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, skal gælde, selv om de ikke foreligger på dansk.

•••
profile photo
Profilside