14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Elsikkerhedsloven § 29

Lov om sikkerhed for elektriske anlæg og elektriske installationer (elsikkerhedsloven) paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af elsikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 26 af 10. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses efter denne lov for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••
profile photo
Profilside