Bøger, som nævner Elafgiftsloven § 11f

Grundlæggende afgiftsretlige principper (2. udg.)
Forfattere: Jette Thygesen
Udgivelsesdato: 28. maj 2023
DJØF Forlag

Bemærk, at § 11f blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11f, om det har en betydning.

Afgiftsfritagelser og godtgørelser – elafgift

- Side 178 -

...varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig at producere elektricitet, og som leverer varmen til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet eller til eget forbrug i virksomheden via interne varmesystemer.215215. Jf. elafgiftslovens § 11 f, stk. 1. Det er en forudsætning for godtgørelsen, at virksomheden har kraftvarmekapacitet.

Læs på Jurabibliotek