Elafgiftsloven § 11c

Denne konsoliderede version af elafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af elektricitet

Lov nr. 89 af 9. marts 1977,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 3. november 2023,
som ændret ved lov nr. 722 af 25. juni 2010, lov nr. 1564 af 21. december 2010, lov nr. 1174 af 5. november 2014, lov nr. 578 af 4. maj 2015, lov nr. 687 af 8. juni 2017, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 1797 af 28. december 2023

§ 11c

Tilbagebetalingen af afgift efter § 11 nedsættes med 0,4 øre pr. kWh, dog med undtagelse af tilbagebetaling, der ydes efter § 11, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2 Nedsættelsen af tilbagebetaling efter stk. 1 finder ikke anvendelse for forbrug, der medgår direkte til produktion af elektricitet og til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet.