Bøger, som nævner Elafgiftsloven § 11b

Grundlæggende afgiftsretlige principper (2. udg.)
Forfattere: Jette Thygesen
Udgivelsesdato: 28. maj 2023
DJØF Forlag

Bemærk, at § 11b blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 11b, om det har en betydning.

Afgiftsfritagelser og godtgørelser – elafgift

- Side 177 -

...direkte berører netvirksomhedernes opkrævning af afgift. Husk, at fritagelsen for afgift også gælder for fjernvarme direkte fremstillet af elektricitet, og som leveres til diplomatiske repræsentationer, konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer. Disse kan efter ansøgning til Skattestyrelsen få godtgjort elafgiften på varme.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Elafgift godtgøres af elektricitet indtil 0,4 øre pr. kWh, der anvendes som kørestrøm til el-tog til personbefordring.214214. Jf. elafgiftslovens § 11 b, stk. 2. Godtgørelsen er betinget af:

Læs på Jurabibliotek