14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ekspropriationsloven § 21

Uddrag fra forarbejderne til ekspropriationsloven § 21:

Til § 21.
Ved alle anlægsarbejder kan der af tekniske og andre grunde vise sig behov for at ændre i det vedtagne projekt under anlægsarbejdernes udførelse. Bestemmelsen i stk. 1, 1. plet., giver hjemmel til, at ekspropriationskommissionen tager sådanne spørgsmål op til behandling. Det er en forudsætning for reglens anvendelse, at ændringerne ikke er af en så...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.