14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ekspropriationsloven § 26

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ekspropriationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. November 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Sag om ekspropriationsaktens lovlighed skal indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at ekspropriationskommissionens bestemmelse om ekspropriation er truffet, jf. § 15, stk. 4. Sag om erstatningen skal indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at taksationskommissionens kendelse er afsendt, jf. § 19, stk. 5.

•••

Stk. 2 Spørgsmål, der kan prøves af en taksationskommission, kan ikke indbringes for domstolene, forinden taksationskommissionens afgørelse foreligger.

•••
profile photo
Profilside