14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ekspropriationsloven § 20

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ekspropriationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Rejses der krav om erstatning i anledning af et ekspropriationsanlæg af nogen, der ikke er omfattet af ekspropriationen, kan spørgsmålet efter den pågældendes begæring påkendes af vedkommende ekspropriationskommission, hvis den anser sagen for egnet til behandling for kommissionen. Optages sagen til realitetsbehandling, finder bestemmelserne i §§ 17 og 19 anvendelse med fornødne lempelser.

•••
profile photo
Profilside