14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ekspropriationsloven § 18

Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ekspropriationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. November 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 En erstatningsfastsættelse kan, når ganske særlige omstændigheder tilsiger det, ske på vilkår, der nærmere angives i kendelsen, eller udsættes, dog ikke længere end til anlæggets fuldførelse. Erstatning for arealafståelse skal altid fastsættes straks, såfremt ejeren begærer det.

•••
profile photo
Profilside