14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejerlejlighedsloven GAMMEL  - ophæves den 1. juli 2020, jf. § 29, stk. 4, i lov nr. 908 af 18. juni 2020 § 4b

Lov om ejerlejligheder paragraf 4b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejerlejlighedsloven gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4b Geodatastyrelsen kan kun nægte at foretage registrering efter § 4 a, stk. 1, hvis

•••

Stk. 2 Geodatastyrelsens afgørelser efter stk. 1 og § 4 a, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside