14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejerlejlighedsloven GAMMEL  - ophæves den 1. juli 2020, jf. § 29, stk. 4, i lov nr. 908 af 18. juni 2020 § 10b

Lov om ejerlejligheder paragraf 10b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejerlejlighedsloven gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10b På samtlige ejerlejligheder i bygninger, som opdeles efter § 10, stk. 2, og § 10 a, skal der tinglyses deklaration om, at beboelseslejlighederne skal anvendes til helårsbeboelse. Deklarationen skal være tinglyst senest ved første ibrugtagning af ejerlejlighederne efter opdelingens gennemførelse. Deklarationen skal, for så vidt angår de nyetableret beboelseslejligheder, tinglyses med prioritet forud for al pantegæld på ejendommen. Påtaleberettiget efter deklarationen er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger.

•••
profile photo
Profilside