14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejerlejlighedsloven GAMMEL  - ophæves den 1. juli 2020, jf. § 29, stk. 4, i lov nr. 908 af 18. juni 2020 § 1

Lov om ejerlejligheder paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejerlejlighedsloven gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. December 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne lov finder anvendelse på lejligheder, der ejes særskilt (ejerlejligheder).

•••

Stk. 2 Reglerne om ejerlejligheder finder tilsvarende anvendelse på butikker, kontorer, lagerrum, værelser til beboelse og andre særskilt afgrænsede husrum.

•••
profile photo
Profilside