Ejendomsvurderingsloven § 67

Denne konsoliderede version af ejendomsvurderingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 654 af 08. juni 2017, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1449 af 01. oktober 2020,
som ændret ved lov nr. 2227 af 29. december 2020, lov nr. 291 af 27. februar 2021, lov nr. 2614 af 28. december 2021, lov nr. 344 af 22. marts 2022, lov nr. 903 af 21. juni 2022 og lov nr. 1597 af 28. december 2022

§ 67

Ved tilbageregning efter § 65 anvendes reglerne i §§ 44-47. Tilbageregnede beløb afrundes efter § 49.

Stk. 2 Resultatet af tilbageregningen og genberegningen af skatter, jf. § 73, og en eventuel kompensation, jf. § 74, meddeles ejeren samtidig med resultatet af vurderingen pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter. Samtidig gives meddelelse til tidligere ejere, jf. § 74, stk. 2.