14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsvurderingsloven § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsvurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1449 af 01. oktober 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Anvendes en ejendom bortset fra en landbrugsejendom eller en skovejendom til såvel boligformål som erhvervsmæssige formål, ansættes en ejendomsværdi for boligdelen efter § 16.

•••

Stk. 2 For ejerboliger, som indeholder to selvstændige boligenheder, fordeles ejendomsværdien på de to selvstændige enheder. Fordelingen foretages som en værdimæssig fordeling mellem de to dele af ejendommen.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder også for ejendomme, som er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 9, eller ligningslovens § 16 A, stk. 5.

•••

Stk. 4 Der foretages ikke ansættelser og fordelinger efter stk. 1-3, hvis boligdelen ikke anses for færdigbygget og beboelig, jf. § 52, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside