14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ejendomsvurderingsloven § 80

Uddrag fra forarbejderne til ejendomsvurderingsloven § 80:

Til § 80
Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 svarer til bestemmelsen i § 47 C i den gældende vurderingslov, hvorefter SKAT, når det skønnes at en overtrædelse ikke vil medføre højere straf end bøde, kan tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.