14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ejendomsvurderingsloven § 79

Uddrag fra forarbejderne til ejendomsvurderingsloven § 79:

Til § 79
Afgives der forsætligt eller groft uagtsomt urigtige eller vildledende oplysninger, kan dette straffes med bøde, jf. vurderingslovens § 47 B, medmindre forholdet kan henføres til skattekontrollovens § 13, hvor en forsætlig overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder og i tilfælde af særlig grove overtrædelser efter ska...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.