14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsvurderingsloven § 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsvurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1449 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Ved basisåret i § 40, stk. 5, forstås det seneste år, hvor grundværdien efter eventuelle fradrag for grundforbedringer og fritagelser for grundskyld udgjorde den afgiftspligtige grundværdi efter § 1, stk. 2, i lov om kommunal ejendomsskat. Der fastsættes et basisår for den samlede ejendom, uanset om forskellige dele af ejendommen anvendes til forskellige formål.

•••

Stk. 2 For ejendomme omfattet af § 40, stk. 1, fastsættes basisåret til året før vurderingsåret.

•••

Stk. 3 Kommunen oplyser told- og skatteforvaltningen om basisåret efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside