14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ejendomsvurderingsloven § 4

Uddrag fra forarbejderne til ejendomsvurderingsloven § 4:

Til § 4
Det foreslås at definere begrebet ejerboliger. En sådan definition findes ikke i den gældende vurderingslov, idet denne i stedet indeholder en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte den nærmere afgrænsning mellem ejerboliger og andre ejendomme. Der er i medfør heraf udsendt en bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, hvilke ejendomme der ska...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.