14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ejendomsvurderingsloven § 22

Uddrag fra forarbejderne til ejendomsvurderingsloven § 22:

Til § 22
Som omtalt i afsnit 2.11.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger skulle der indtil 2013 efter den gældende vurderingslovs dagældende §§ 17, 18, 21 og 21 A ansættes et grundforbedringsfradrag, hvor dette var aktuelt.Grundforbedringsfradraget blev afskaffet med virkning fra og med 2013, jf. § 1 i lov nr. 925 af 18. september 2012. Eksisterende fra...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.