Ejendomsværdiskatteloven § 6

Denne konsoliderede version af ejendomsværdiskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 425 af 26. juni 1998, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1590 af 02. november 2020,
som ændret ved lov nr. 1580 af 27. december 2019, lov nr. 2202 af 29. december 2020, lov nr. 2227 af 29. december 2020, lov nr. 291 af 27. februar 2021 og lov nr. 1597 af 28. december 2022

§ 6

Har den skattepligtige erhvervet ejendommen senest den 1. juli 1998, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med et beløb svarende til 1,8 promille af beregningsgrundlaget efter §§ 4 a og 4 b. Nedslaget bortfalder ved ejerskifte. Nedslaget bortfalder dog ikke ved ejerskifte mellem ægtefæller.

Stk. 2 Nedslag efter stk. 1 gives tilsvarende til en længstlevende ægtefælle, som ikke opfylder betingelserne for nedsættelse, og som bliver boende i en ejendom, der har tilhørt den anden ægtefælle.