Ejendomsværdiskatteloven § 5

Denne konsoliderede version af ejendomsværdiskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 425 af 26. juni 1998, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1590 af 02. november 2020,
som ændret ved lov nr. 1580 af 27. december 2019, lov nr. 2202 af 29. december 2020, lov nr. 2227 af 29. december 2020, lov nr. 291 af 27. februar 2021 og lov nr. 1597 af 28. december 2022

§ 5

Ejendomsværdiskattesatsen er 9,2 promille af den del af det efter §§ 4 a og 4 b, opgjorte beregningsgrundlag, der ikke overstiger 3.040.000 kr. og 30 promille af resten. Ejendomsværdiskatten opgøres for ejendommen.