14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsværdiskatteloven § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsværdiskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1590 af 02. november 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Af boligværdien af egen ejendom som nævnt i § 4 betaler ejeren ejendomsværdiskat til staten  efter denne lov i stedet for skat af lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt. Ejendomme, som udlejes erhvervsmæssigt, er dog ikke omfattet af denne lov. Ejendomme, som er undtaget fra vurdering efter ejendomsvurderingslovens § 9, stk. 1, nr. 6, er undtaget for beskatning efter statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt., og denne lov.

•••

Stk. 2 Ejendomsværdiskatten indgår ikke i den skattepligtige indkomst.

•••

Stk. 3 Hvis en ægtefælle, arving eller legatar under skiftet af et dødsbo, bebor en ejendom eller benytter en fritidsbolig, for hvilken afdøde er blevet beskattet efter denne lov, stilles ægtefællen, arvingen eller legataren som ejer af ejendommen.

•••
profile photo
Profilside