Ejendomsformidlingsloven § 42

Denne konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om formidling af fast ejendom m.v.

Lov nr. 526 af 28. maj 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. februar 2021

Beregning og formidling af finansiering
§ 42

Ejendomsmægleren må ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Ejendomsmægleren må ikke formidle finansiering til køb af fast ejendom.

Stk. 3 Ejendomsmægleren må dog beregne brutto- og nettoudgift og oplyse herom på baggrund af et standardfinansieringsforslag. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om standardfinansieringsforslaget, beregningen af brutto- og nettoudgiften, og hvad der skal oplyses i forbindelse hermed. Formidlingsbekendtgørelsen