Ejendomsformidlingsloven § 37

Denne konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om formidling af fast ejendom m.v.

Lov nr. 526 af 28. maj 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 733 af 13. juni 2023

Obligatoriske ydelser
§ 37

Ejendomsmægleren skal

  • 1) værdiansætte ejendommen og aftale den kontantpris med sælger, som ejendommen skal udbydes til, jf. §§ 27 og 41,

  • 2) beregne salgsprovenu, jf. § 38,

  • 3) udarbejde en salgsopstilling med de oplysninger om ejendommen, som er nødvendige for en købsbeslutning, jf. § 39, og

  • 4) udarbejde udkast til købsaftale, jf. § 46.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om opdragets indhold og udførelse. Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om anvendelse af standarddokumenter, herunder krav til standarddokumenternes opbygning, og om, at det skal fremhæves i dokumentet, hvis der foretages fravigelser af standardteksten eller anvendes andre dokumenter end standarddokumenter. Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom