Bøger, som nævner Ejendomsformidlingsloven § 1

Fast ejendom II. (1. udg.)
Forfattere: Carsten Munk-Hansen
Udgivelsesdato: 05. aug 2016
DJØF Forlag

3.1. Ejendomsformidlingsloven

- Side 23 -

...Erhvervsstyrelsen fastsætte regler, som præciserer eller fraviger denne lov under hensyn til særlige forhold vedrørende vedkommende type fast ejendom«, jf. ejendomsformidlingslovens § 1, stk. 6. Bemyndigelsen gælder for særlige boligformer, f.eks. ejendomme omfattet af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og timeshareboliger. Andelsboliger...

Læs på Jurabibliotek4.2. Ejendomsformidlingsloven

- Side 26 -

»Loven finder anvendelse ved 1) erhvervsmæssig formidling af salg af fast ejendom og 2) erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom«, jf. ejendomsformidlingslovens § 1, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek