Ejendomsformidlingsloven § 1

Denne konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om formidling af fast ejendom m.v.

Lov nr. 526 af 28. maj 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 733 af 13. juni 2023

§ 1

Loven finder anvendelse ved

  • 1) erhvervsmæssig formidling af salg af fast ejendom,

  • 2) erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom og

  • 3) erhvervsmæssig rådgivning eller bistand i forbindelse med køb af fast ejendom.

Stk. 2 Med undtagelse af reglerne i § 19, stk. 3, §§ 21, 27 og 36, § 37, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 2 og 3, og §§ 39, 40, 41, 42 og 46 gælder kapitel 4 og 5 ikke for aktiviteter omfattet af stk. 1, nr. 2Kapitel 5 gælder ikke for aktiviteter omfattet af stk. 1, nr. 3.

Stk. 3 § 7, stk. 1, 1. pkt., gælder uanset § 2 i alle forhold, og uanset om den erhvervsmæssige aktivet er rettet mod eller udføres for en forbruger.

Stk. 4 §§ 48 og 49 gælder for enhver erhvervsdrivende, der yder rådgivning eller bistand i forbindelse med køb af fast ejendom, dog ikke jordfordelingsplanlæggere som led i udøvelsen af jordfordelingsprocessen, advokater som led i udøvelsen af selvstændig advokatvirksomhed og finansielle virksomheder, i det omfang der er selvstændige regler, som regulerer det pågældende erhverv.

Stk. 5 § 50 gælder for enhver erhvervsdrivende.

Stk. 6 For særlige typer af fast ejendom kan Erhvervsstyrelsen fastsætte regler, som præciserer eller fraviger denne lov under hensyn til særlige forhold vedrørende vedkommende type fast ejendom. Bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v. Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom