Ejendomsformidlingsloven § 1

Denne konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om formidling af fast ejendom m.v.

Lov nr. 526 af 28. maj 2014, jf.
lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. februar 2021

§ 1

Loven finder anvendelse ved

  • 1) erhvervsmæssig formidling af salg af fast ejendom og

  • 2) erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom.

Stk. 2 Med undtagelse af reglerne i § 19, stk. 3, §§ 21, 27 og 36, § 37, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 2 og 3, og §§ 39, 40, 41, 42 og 46 gælder kapitel 4 og 5 ikke for aktiviteter omfattet af stk. 1, nr. 2.

Stk. 3 § 7, stk. 1, 1. pkt., gælder uanset § 2 i alle forhold, og uanset om den erhvervsmæssige aktivet er rettet mod eller udføres for en forbruger.

Stk. 4 §§ 48 og 49 gælder for enhver erhvervsdrivende, der yder rådgivning og bistand i forbindelse med omsætning af fast ejendom.

Stk. 5 § 50 gælder for enhver erhvervsdrivende.

Stk. 6 For særlige typer af fast ejendom kan Erhvervsstyrelsen fastsætte regler, som præciserer eller fraviger denne lov under hensyn til særlige forhold vedrørende vedkommende type fast ejendom. Formidlingsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v.