14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsformidlingsloven § 59

Lov om formidling af fast ejendom m.v. paragraf 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven og bygger på lov nr. 526 af 28. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••
profile photo
Profilside