14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsformidlingsloven § 46

Lov om formidling af fast ejendom m.v. paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Købsaftalen
Ejendomsmægleren skal i fornødent omfang foretage undersøgelser og indhente og kontrollere oplysninger, med henblik på at udkast til købsaftale indeholder en betryggende regulering af forholdet mellem parterne, således at handelens efterfølgende berigtigelse er af ekspeditionsmæssig karakter.

•••

Stk. 2 Salg kan betinges af købers overtagelse af indestående lån, men ikke af aftale om finansiering i øvrigt.

•••

Stk. 3 Selv om en købsaftale indeholder vilkår om overtagelse af indestående lån eller finansiering i øvrigt, er køber i forhold til sælger og ejendomsmægler berettiget til at finansiere købet på anden måde, hvis dette kan ske uden tab eller væsentlig ulempe for sælger. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på forhold omfattet af stk. 2.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger købsaftalen skal indeholde, herunder oplysning om tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring og fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og om forholdet mellem ejendomsrettens overgang og købesummen samt risikoens og dispositionsrettens overgang. Formidlingsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside