14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsformidlingsloven § 41

Lov om formidling af fast ejendom m.v. paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Ejendommen skal udbydes til en skønnet kontantpris.

•••

Stk. 2 I annoncer og anden markedsføring skal der gives oplysning om ejendommens skønnede kontantpris, jf. stk. 1, og ejerudgifter, jf. § 39.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om salg af fast ejendom ved åbne og lukkede budrunder og andre auktionslignende fremgangsmåder, herunder om ret til oplysning om afgivne bud, og regler om forbud mod salg af fast ejendom ved budrunder og andre auktionslignende fremgangsmåder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om registrering og adgang til indsigt i tilkendegivelser fra købere om interesse for at erhverve ejendommen til en anden pris end den udbudte skønnede kontantpris.

•••
profile photo
Profilside