14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsformidlingsloven § 29

Lov om formidling af fast ejendom m.v. paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Formidlingsaftalen
En aftale om et formidlingsopdrag skal være skriftlig og underskrevet af parterne. Aftalen skal indeholde oplysning om

  • 1) den ansvarlige ejendomsmægler, jf. § 28, stk. 1, og

  • 2) vederlagets størrelse eller beregningsprincipperne herfor.

•••

Stk. 2 Såfremt der er aftalt resultatafhængigt vederlag og der skal betales vederlag ved opsigelse, jf. § 33, stk. 2, skal aftalen også indeholde oplysning om aftaleperiodens varighed, jf. § 31.

•••

Stk. 3 Formidlingsaftalen kan opsiges uden varsel.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om formidlingsaftalens indhold, herunder oplysning om ejendommen, ejendomsmæglerens rådgivning og ejendomsformidlingsvirksomheden. Formidlingsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside