14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsformidlingsloven § 27

Lov om formidling af fast ejendom m.v. paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 510 af 24. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Værdiansættelse
Ved værdiansættelse af en ejendom med henblik på salg skal ejendomsmægleren angive, hvilken kontantpris ejendommen skønnes at kunne sælges til inden for en bestemt periode. Ejendomsmægleren skal herved tage hensyn til markedsforholdene, ejendommens beliggenhed og indretning samt bygningernes alder og tilstand.

•••

Stk. 2 Ejendomsmægleren skal i forbindelse med værdiansættelsen rådgive sælgeren om behov og mulighed for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

•••
profile photo
Profilside