14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsformidlingsloven § 19

Lov om formidling af fast ejendom m.v. paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven og bygger på lov nr. 526 af 28. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 En ejendomsformidlingsvirksomhed skal stille behørig sikkerhed for opfyldelsen af ethvert pengekrav, som en forbruger måtte få mod virksomheden som led i virksomhedens udførelse af opgaver efter denne lov.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om sikkerheden efter stk. 1, herunder om sikkerhedens omfang og art og dens tidsmæssige udstrækning.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen fastsætter endvidere regler om købers deponering af en del af købesummen og garantistillelse, herunder om tidspunktet for garantistillelse, og om størrelsen og forrentningen af deponerede beløb. Formidlingsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.

•••
profile photo
Profilside