14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsformidlingsloven § 14

Lov om formidling af fast ejendom m.v. paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsformidlingsloven og bygger på lov nr. 526 af 28. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 En advokat med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven kan foretage opgaver i henhold til denne lov på lige fod med en ejendomsmægler, hvis advokaten er optaget i det offentlige register, jf. § 5.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan optage en advokat i registeret, hvis advokaten er dækket af behørig sikkerhed for opfyldelsen af ethvert pengekrav, som en forbruger måtte få mod advokaten i anledning af udførelsen af opgaver efter denne lov.

•••

Stk. 3 Advokater, der er optaget i registeret, jf. § 5, kan anvende betegnelsen ejendomsformidler eller sammensætninger hermed.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om sikkerheden efter stk. 2, herunder om sikkerhedens omfang og art og dens tidsmæssige udstrækning. Bekendtgørelse om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder m.v.

•••
profile photo
Profilside