Bøger, som nævner Ejendomsavancebeskatningsloven § 4

Ekstraordinær ansættelse

- Side 92 -

...genvundne afskrivninger eller fastsættelse af et afskrivningsgrundlag i særlige tilfælde kan ændre en aftalt overdragelsessum for et aktiv. I de tilfælde, hvor der foretages en sådan korrektion af overdragelsessummen for et aktiv, kan myndighederne gennemføre konsekvensændringerne af skatteansættelserne for de øvrige parter i overdragelsesaftalen.

Læs på Jurabibliotek