14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsavancebeskatningsloven § 3A

Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom paragraf 3A

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsavancebeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 132 af 25. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3A Ved afståelse af en del af en fast ejendom forstås afståelser, hvor et areal overdrages efter reglerne om arealoverførsel, eller hvor der overdrages en del af en fast ejendom betinget af udstykning.

•••
profile photo
Profilside