14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ejendomsavancebeskatningsloven § 3A

Uddrag fra forarbejderne til ejendomsavancebeskatningsloven § 3A:

Det foreslås, at indsætte en definition på delsalg i lovteksten med henblik på at gøre lovteksten mere tydelig og klar ved, at definitionen på delsalg kommer til at fremgå direkte af lovteksten. Efter den foreslåede § 3 A forstås ved delsalg en afståelse, hvor et areal overdrages efter reglerne om arealoverførse...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.