Efteruddannelsesbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af efteruddannelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse nr. 856 af 21. august 2019

Generelle krav til efteruddannelse
§ 1

Enhver revisor, der er godkendt efter revisorlovens §§ 3 og 10, stk. 1, skal løbende deltage i efteruddannelse, jf. § 2, der sikrer, at revisor til stadighed vedligeholder og opdaterer sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau.