14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ecodesignloven § 4

Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ecodesignloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ansvaret for, at et energirelateret produkt er i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning, påhviler den producent, herunder fabrikant, som bringer produktet i omsætning, eller dennes bemyndigede repræsentant.

•••

Stk. 2 Er producenten, herunder fabrikanten, ikke etableret i EU/EØS, og findes der ingen bemyndiget repræsentant, påhviler ansvaret efter stk. 1 importøren.

•••

Stk. 3 Er der ikke en importør, påhviler ansvaret efter stk. 1 en udbyder af distributionstjenester, og findes der ikke en udbyder af distributionstjenester, påhviler ansvaret efter stk. 1 enhver fysisk eller juridisk person, der bringer produktet i omsætning eller erhvervsmæssigt ibrugtager det.

•••
profile photo
Profilside