14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ecodesignloven § 10b

Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter paragraf 10b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ecodesignloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2166 af 29. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10b Adgang til lokaliteter og transportmidler
Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervsmæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes energirelaterede produkter, med henblik på at kunne udtage energirelaterede produkter til måling og kontrol af, at disse er i overensstemmelse med krav i regler fastsat i medfør af loven eller en gennemførelsesforanstaltning.

•••

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan som led i kontrolbesøget foretage tekniske undersøgelser af et energirelateret produkt på stedet.

•••

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som en del af dokumentationen af kontrolbesøget fotografere og optage video og medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse.

•••

Stk. 4 Kontrolmyndigheden kan være bistået af en eller flere uafhængige sagkyndige i forbindelse med adgangen efter stk. 1 og tekniske undersøgelser efter stk. 2.

•••

Stk. 5 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af kontrol som nævnt i stk. 1. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••
profile photo
Profilside